A Magyar Közlöny 222. számából megjelent a 367/2019 (XII. 30.) Kormányrendelet a 2020. évi minimálbér, garantált bérminimumról.

A Kormány 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A Kormány a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153. § (1) bekezdéseben, a közszolgálati tisztviselőkről szóló

2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 19. pontjában, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. § A rendelet hatálya kiterjed minden munkaáltatóra es munkavállalóra.

 2. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege

(minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2020. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 161 000 forint,

hetibér alkalmazása esetén 37 020 forint, napibér alkalmazása esetén 7410 forint, órabér alkalmazása esetén 926 forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú

szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált

bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2020. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 210 600 forint, hetibér

alkalmazása esetén 48 420 forint, napibér alkalmazása esetén 9690 forint, órabér alkalmazása eseten 1211 forint.

(3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes

munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér es

teljesítménytől függő mozgóbér együttes)

  1. a) az (1) bekezdés szerinti kötelező legkisebb összege 2020. január 1-jétől 161 000 forint,
  2. b) a (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2020. január 1-jétől 210 600 forint.

(4) Az (1) es a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidő napi 8 óránál

  1. a) hosszabb [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 92. § (2) bekezdése],

aranyosan csökkentett mértékben,

  1. b) rövidebb [Mt. 92. § (4) bekezdése], arányosan növelt mértékben kell figyelembe venni.

(5) Részmunkaidő esetén

  1. a) az (1)–(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan

csökkentve,

  1. b) az (1) es a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplő összeggel, illetve annak (4) bekezdés

szerint arányosan változó összegével kell figyelembe venni.

 3. § (1) Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2020. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell

alkalmazni.

(3) E rendelet alkalmazásában

  1. a) munkáltatón a költségvetési szervet,
  2. b) munkavállalón a költségvetési szervnél foglalkoztatottakat,
  3. c) alapbéren a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, és biztosi jogviszonyban állók

esetében illetményt, közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés

együttes összegét is érteni kell.

(4) E rendelet alkalmazásában 2020. május 1-jétől alapbéren a (3) bekezdés c) pontjában foglaltakon túl a különleges

jogállású szervnél közszolgálati jogviszonyban állók esetében az illetményt is érteni kell.

(5) Hatályát veszti a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról

szóló 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet.

 

forrás: Magyar Közlöny 222. szám

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

három × egy =