Bérszámfejtés

BÉRSZÁMFEJTÉS, TB ÜGYINTÉZÉS

Komplex tevékenységünk magába foglalja a hó végi bérszámfejtési feladatok elvégzését, feladások készítését a főkönyvi könyvelés számára, import fájl összeállítását az utalandó bérekről, majd ezek eljuttatását a megbízó banki programjához. Emellett elvégezzük a hóközi kilépés esetén szükséges bérszámfejtést, adatszolgáltatást, a kilépő dolgozónak átadandó igazolások elkészítését, illetve az év végi adózással, járulékfizetéssel kapcsolatos adatszolgáltatásokat mind a dolgozók, mind a hatóságok - NAV, KSH - felé.

Bérszámfejtési tevékenység mellett vállaljuk társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok önálló ellátását is, amely a következő szolgáltatásokat foglalja magába:
1. kifizetőhelyi számfejtés elvégzése, adatszolgáltatás teljesítése,
2. munkavállalók pénzbeli egészségbiztosítási ellátásainak igényelbírálása, számfejtése,
3. a biztosítottakkal kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése,
4. elszámolás a székhely szerint illetékes egészségbiztosítási pénztárral a kifizetett ellátásokról,
5. adatszolgáltatás a társadalombiztosítási szervek, továbbá a KSH, NAV felé,
6. a munkavállalók társadalombiztosítással kapcsolatos nyomtatványainak, hivatalos iratainak kitöltése, vezetése.

A számfejtési feladatokat szükség szerint, Partnerünk telephelyén végezzük, a rendelkezésre bocsájtott alapbizonylatok szerint, kötelezettséget vállalva, hogy a számfejtést a tárgyhó utolsó munkanapjáig befejezzük.

Bérszámfejtési és társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok ellátását szakirányú végzettséggel rendelkező bérszámfejtő - TB ügyintéző szakemberek végzik sokévi bérszámfejtési tapasztalattal. Naprakészségüket folyamatos és eseti szakmai képzések biztosítják.

Ajánlatkérés

SZAKÉRTŐK

Lakó-Ferencz Nikoletta

Lakó-Ferencz Nikoletta

TB és Bérügyi
projektvezető,
TB szakelőadó


BÉRSZÁMFEJTÉSI CSAPATUNK