Munkaügyi tanácsadás, képzés, munkavédelem

Munkaügyi tanácsadás, képzés, munkavédelem

Munkaügyi ágazatunk komplex szolgáltatást nyújt, hiszen magába foglalja a tanácsadást, a képzést, a munkaügyi felülvizsgálatot (compliance audit) és a konkrét munkaügyi feladatok menedzselését egyaránt.

A munkaügyi compliance audit során átvizsgáljuk partnerünk munkaügyi folyamatait munkajogi, menedzsment, munkaügy-szakmai, etikai és a vevői követelmények szempontjaiból, majd javaslatot adunk jogszerű megoldásokra, lecsökkentve ezzel a hatósági bírságok kockázatát. Az audit célja - az esetleges hibák felkutatásán kívül - az alternatívák keresése, amellyel hatékonyabb, gazdaságosabb és jogilag tisztább munkaügyi gyakorlat alakítható ki. A szolgáltatás igénybe vehető projektszerűen eseti jelleggel, illetve átalánydíjas konstrukcióban is, személyesen vagy elektronikus kapcsolattartással egyaránt.
Munkaügyi képzések során megtanítjuk partnerünk munkatársainak azokat az ismereteket, amellyel a továbbiakban maguk is megoldhatják a cég munkaügyi rendszerének menedzselését. A lexikális tudás mellett gondolkodásmódot és rendszerszemléletet tanítunk, így gyakorlati tudást adunk át, mégpedig cégspecifikusan.
Vállaljuk továbbá cégre szabott iratminták készítését, akár jognyilatkozatról, akár speciális munkaügyi dokumentumról legyen szó. Szolgáltatásunk igény szerint kiterjedhet a hatóságok előtti képviseletre is.
Munkaügyi ágazatunk rokonterülete a munka- és tűzvédelem, szolgáltatásunk komplexitása ezekkel lehet teljes. A munkaügyi audit kiterjeszthető a munka- és tűzvédelem szakmai területekre, vállalunk e témakörökben oktatást, iratminta készítést, eseti és folyamatos tanácsadást is. Együttműködő partnerünkkel a környezetvédelmi feladatok ellátásában segíthetünk üzletfeleinknek.

Mindezek olyan feladatok, amelyek egyszerűnek tűnnek „legyünk túl rajta” kérdések, amelyek elrontása később óriási bonyodalmakat, jogvitát, esetleg súlyos pénzügyi veszteséget okozhat. Számíthat ránk akkor is, ha gyorsan kell dönteni, de elengedhetetlen a kockázat-minimalizálás is. Szakembereink gyakorlati munkaügyi szakemberek, felsőfokú munkajogi, társadalombiztosítási képzettségük mellett 15, illetve 20 év munkaügyi gyakorlattal rendelkeznek. Ez a biztosíték arra, hogy nem csak vegytiszta munkajogi tanáccsal, de gyakorlati tapasztalatokkal, fogásokkal, megoldásokkal állnak partnereink rendelkezésére, de mindig a jogszerű, jogkövető keretek között. Valamennyi tevékenységünket a mindenkor hatályos, mindenekelőtt az új Munka Törvénykönyvének, valamint a legfrissebb adó- és társadalombiztosítási szabályoknak megfelelően látjuk el.

Különös gondot fordítunk szakembereink folyamatos továbbképzésére, amelyet kizárólag a munkajogász szakma legkiválóbb képviselőitől tanulnak.

Ajánlatkérés

Szakértői csapatunk

Torma Beáta

Torma Beáta

Üzletágvezető, Okleveles munkavédelmi szakember


Szertics-Méhész Diána

Szertics-Méhész Diána

Munkajogi szakokleveles tanácsadó, Vállalati belső auditor


Takács Tibor

Takács Tibor

Személyügyi szervező, Munkajogi szakokleveles tanácsadó