2016.06.16-tól az Illetéktörvény évközi módosítása következtében lehetőség nyílt a korábban magasabb összegű bírósági eljárási illeték egy részének a visszaigénylésére, mely kérelmet a NAV-hoz kell benyújtani 2017. március 15-ig. Azok a cégek (Kft-k) nyújthatják be kérelmüket, melyek a Polgári Törvénykönyv által előírt kötelező tőkeemelés – a jegyzett tőke 3 millió Ft-ra történő kiegészítése – mellett más társasági szerződést is érintő módosítást is kezdeményeztek. Így a 15.000,- Ft-os eljárási illetek helyett 40.000,- Ft-ot kellett fizetniük. A különbség a törvénymódosítás következtében visszaigényelhető az alábbiak szerint.

99/M. §   Ha a cég a cégbíróság változásbejegyző végzésével, továbbá a legfőbb szerv tőkeemelésről és a cég Polgári Törvénykönyv szerinti továbbműködéséről szóló határozatának másolatával igazolja, hogy az eljárási illetéket a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek való megfelelés érdekében kezdeményezett tőkeemelés – 2014. március 15. és 2016. március 9. között történő – bejelentése és e tőkeemelés bejelentésével egyidejűleg bejelentett más változás bejegyzése iránti eljárás után fizette meg, akkor a megfizetett illetékből a Polgári Törvénykönyv szerinti továbbműködéséhez nem kapcsolódó változásbejegyzés illetékét meghaladó részt a – legkésőbb 2017. március 15-éig előterjesztett – kérelmére az állami adóhatóság visszatéríti.

2016/74. Adózási kérdés eljárási illetékrendelkezés a kötelező törzstőkeemeléssel összefüggésben
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (a továbbiakban: Ptké.) 11. §-a előírja az alapítványok, egyesületek és egyéb gazdasági társaságok részére létesítő okirataiknak az új Ptk. hatályos rendelkezéseihez való igazítását 2016. március 15-ig.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról szóló 2016. évi I. törvény 3. § (2) bekezdése azonban egy évvel meghosszabbította a határidőt azon korlátolt felelősségű társaságok esetében, melyek jegyzett tőkéje nem éri el a 3 millió forintot. Ezen törvény módosította a változásbejegyzéssel összefüggő illetékre vonatkozó rendelkezést is.
A Ptké. 2016. március 10-ig hatályos 12. § (4) bekezdése alapján, illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani változásbejegyzési kérelmet, feltéve, hogy az ahhoz csatolandó létesítő okirat módosítása kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz. Ez a rendelkezés azonban azt is előírta, hogy egyéb cégadatot is érintő változás esetén az illetékmentesség nem alkalmazható.
Azaz amennyiben a cégek egyidejűleg más változást is bejelentettek, úgy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45. § (5) bekezdése alapján a vagyonban bekövetkezett változás bejelentésre előírt, a cégbejegyzési illeték 40%-ában meghatározott mértékű illetéket kellett fizetniük.
Ezzel szemben, ha a cégek azt az eljárást követték, hogy külön jelentették be a tőkeemelést és külön a további változásokat, a tőkeemelés bejelentése után érvényesíthették a Ptké.-ben rögzített kedvező illetékszabályt, a további változásokat pedig alacsonyabb tételű illetékkel érvényesíthették, mivel azok így már nem kötődtek a cég vagyonában bekövetkezett változáshoz, tehát csak a cégeljárásokra vonatkozó általános tételű eljárási illeték terhelte őket.
A Ptké. 12. § (4) bekezdésének 2016. március 10-ei hatálybalépéssel módosult szövege alapján, amennyiben a cég egyéb cégadatot érintő változást is bejelent, abban az esetben is csak az e cégadat módosítására vonatkozóan egyébként fizetendő illetéket és közzétételi költségtérítést kell megfizetni. A legtöbb esetben ez az általános változásbejegyzési illetékmérték (15 000 forint).

Emellett a korábbi rendelkezésekkel összefüggésben egy visszatérítési rendelkezés is található az Itv. 99/M. §-ában.
A cégeknek legkésőbb 2017. március 15-éig kell ezzel kapcsolatos kérelmüket az állami adóhatóságnál előterjeszteni. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a cégbíróság változásbejegyző végzésével és a cég legfőbb szerve tőkeemelésről és a cég Polgári Törvénykönyv szerinti továbbműködéséről szóló határozatának másolatával igazolni kell, hogy a cég az eljárási illetéket a fent említett eljárás vonatkozásában fizette meg 2014. március 15. és 2016. március 9-e között.

A feltételeknek megfelelő kérelem esetén az adóhatóság visszatéríti a megfizetett illetékből a Polgári Törvénykönyv szerinti továbbműködéshez nem kapcsolódó változásbejegyzés illetékét meghaladó részt.

[NAV KI Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 2016., 3156731569; AVÉ 2016/11.]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

18 − tizennégy =