Jogszabályi háttér

 • A társasági adóról és osztalékadóról szóló 2016. évi LXXXVI. törvény
 • Miniszteri rendelet a transzferár nyilvántartásról
  • 2017. november 17-ig a 22/2009. (X.16.) PM rendelet                               
  • 2017. november 18-tól 32/2017. (X.18.) NGM rendelet
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
 • A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
 • Magyarország Polgári Törvénykönyve 2013. évi V. törvény

Kiket érint az új transzferár rendelet?

 • Az érintettek köre változatlan
 • Tao. tv. 18. § (5) bekezdésében meghatározott adózói kör
 • Jellemzően közép-és nagyvállalatok
 • Vállalati besorolás
  • Árbevétel
  • Mérlegfőösszeg
  • Létszám
 • A cégcsoport adatait meghatározott szempontok szerint kell
 • összeszámítani.

Az új rendelet hatálya

 • Főszabály: 2018-ban kezdődő adóévi adókötelezettséghez kapcsolódó nyilvántartásokra kell alkalmazni
 • Adózói választás szerint a 2017. adóévi adókötelezettséghez kapcsolódó nyilvántartási kötelezettség teljesítésére lehet alkalmazni

feltétele: a nyilvántartás elkészítésének határideje nem korábbi, mint  a rendelet hatálybalépésének napja (2017.11.17.)

A transzferár nyilvántartás felépítése

 • 2018-tól egy nyilvántartás készítendő, melynek részei:
  • Fődokumentum – a vállalatcsoport valamennyi tagjára vonatkozó információkat tartalmazza
  • Helyi dokumentum – a nyilvántartást készítő adózó és az ellenőrzött ügyletek (azaz kapcsolt vállalkozások közötti tranzakciók) bemutatása külön-külön

Korábban minden egyes – nem mentesülő – ellenőrzött ügyletre külön-külön    önálló nyilvántartást kell(ett) készíteni a 22/2009. PM rendeletben       meghatározott tartalommal (csak az összevonható ügyleteket lehetett egy   nyilvántartásban kezelni)

Határidők

 • A nyilvántartás (fődokumentum és helyi dokumentum) elkészítésének határideje: a társasági adóbevallás benyújtásának napja

Ettől eltérően:

 • A fődokumentum elkészítésének határideje a csoport végső anyavállalatára vonatkozó jogszabályok szerinti határidő, de legkésőbb az adózó adóévének utolsó napjától számított 12 hónap

A transzferár-nyilvántartás módosítása

 • Az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül, de legkésőbb az adóhatóság ellenőrzésének megkezdéséig

(az adóhatósági ellenőrzések megkezdésével beálló önellenőrzési tilalomhoz hasonlóan az ellenőrzés ideje alatt nincs lehetőség a            módosításra)

 • HA!

nem a jogszabályoknak megfelelően készült el (be kell mutatni) vagy szokásos piaci árat (ártartományt), valamint az adóalapot, adót érintő hibákat észlel

Összehasonlító adatokkal kapcsolatos módosítások

 • Adatbázis keresés frissítése – legalább három évente (feltéve, hogy következik be olyan körülmény, amely független felek ügyleteit befolyásolná)
 • Reprodukálhatóság – összehasonlító adatok keresésének dokumentálása
 • Összehasonlító adat: legalább 10 vállalat legalább 3 pénzügyi évre vonatkozó adatai, vagy legalább 30 megfigyelés
 • Interkvartilis tartomány használatának esetei

Alacsony hozzáadott értékű szolgáltatások

 • Alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások esetén
 • Szokásos piacinak minősülő haszonkulcs mértéke 3-7 százalék (korábban ez 3 és 10 százalék közé esett)

Papp-Vida Csilla

könyvvizsgáló, adószakértő

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

négy × három =