Tájékoztatjuk a jelenlegi (2020. október 27.) helyzet szerint milyen adóváltozások érinthetik majd a kisadózó vállalkozásokat és mire érdemes már most odafigyelni:


Egy magánszemély csak egyetlen vállalkozásban lehet kisadózó:
2021. január 1-től megszűnik a kisadózói státus többszörözésének lehetősége. Ez azt jelenti, hogy minden magánszemély csak egy katás vállalkozásban lehet kisadózóként bejelentve. Amennyiben a magánszemély több vállalkozásban is (pl. több katás Bt-ben, vagy Kkt-ben van kisadózóként bejelentve, illetve emellett még katás egyéni vállalkozó is), akkor egy kivételével köteles a többi kisadózói státusát megszüntetni. Erre vonatkozóan 2020. december 31-ig a NAV-nál bejelentést lehet tenni. Ha ezt nem teszi meg, akkor a NAV határozatot hoz, amelyben az elsőként bejelentett jogviszony kivételével a többi kisadózói státuszát 2021. január 1-jével megszünteti.
A 2021-ben újabb kisadózói státuszra vonatkozó bejelentést a NAV elutasítja.

Kapcsolt vállalkozások esetén 40% mértékű adó fizetendő
Kapcsolt vállalkozástól (pl. saját vagy családtagok tulajdonában álló vállalkozás részére történő számlázás) kapott bevétel után annak összegétől függetlenül 40 %-os mértékű adót kell fizetni. A kapcsolt vállalkozás fogalmát az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 28. pontja határozza meg.
Belföldi kapcsolt vállalkozás esetén a számlát a befogadó vállalkozásnak kell a 40%-os mértékű adót bevallani és megfizetni. Az adót az adóköteles bevétel juttatásának hónapjára kell bevallani. A bevallás és az adó befizetésének határideje az adóköteles bevétel juttatását követő hónap 12. napja.
A belföldi kapcsolt vállalkozásnak bevallásában a kisadózó vállalkozás adószámát, nevét és címét is fel kell tüntetnie. A naptári évet követő év január 31-ig a belföldi kapcsolt vállalkozásnak tájékoztatnia kell a kisadózó vállalkozást az adó alapjáról.

Külföldi kapcsolt vállalkozás esetén a 40%-os mértékű adót a katás vállalkozásnak kell bevallani és megfizetni:
A megfizetés határideje az adóköteles bevétel megszerzését követő hónap 12. napja. Az az adó alapját a KATA bevallásban kell havi és partnerenkénti bontásban megadni, valamint közölni kell a partner nevét és címét is.

40%-os mértékű adó a 3 millió forintnál nagyobb, ugyanazon partnertől származó bevételek után:
Ezt akkor kell fizetni, ha a kisadózó vállalkozó a naptári évben ugyanazon (kapcsolt vállalkozásának nem számító) vállalkozástól, egyéb szervezettől több mint 3 millió forint bevételre tett szert. Ebben az esetben a 3 millió feletti rész után 40%-os mértékű adó fizetendő.
A 40%-os mértékű adót belföldi vállalkozás, egyéb szervezet (továbbiakban: belföldi kifizető) esetén a számlát befogadó belföldi kifizetőnek, külföldi vállalkozás, egyéb külföldi szervezet (továbbiakban: külföldi kifizető) esetén a kisadózó vállalkozásnak kell bevallani és megfizetni.
Belföldi kifizető esetén az adót az adóköteles bevétel juttatásának hónapjára kell bevallani ás adóköteles bevétel juttatását követő hónap 12. napjáig kell megfizetni. A bevallásban a katás vállalkozás adószámát, nevét és címét is fel kell tüntetnie. A katás vállalkozást pedig a naptári évet követő év január 31-ig az adó alapjáról tájékoztatni kell.
A Külföldi kifizető esetén a 40%-os mértékű adót a katás vállalkozásnak kell bevallani és megfizetni az adóköteles bevétel megszerzését követő hónap 12. napjáig. A KATA bevallás keretében az adó alapját képező összegeket is meg kell adni havi és partnerenkénti bontásban, valamint közölni kell a külföldi kifizető nevét és címét is.

Kivételek
Értékhatártól függetlenül egyik félnek sem kell 40%-os mértékű adót fizetni a bevételek után abban az esetben, ha azt a katás vállalkozás

a) költségvetési szervnek kiállított számla alapján; vagy
b) az Egészségbiztosítási Alapból származó finanszírozásként mint egészségügyi szolgáltató;
c) jogszabályban meghatározott díjszabás alapján kapja meg.

Kötelező tájékoztatás a szerződéskötéskor
Fontos változás, hogy a fentiek miatt a kisadózó vállalkozás már előzetesen, a szerződéskötéskor köteles írásban tájékoztatni a belföldi kifizetőnek minősülő üzleti partnerét arról, hogy kisadózó vállalkozás. Továbbá a későbbiekben a kisadózó vállalkozás megszűnéséről vagy újraindításáról is azonnal informálni köteles partnerét. A 2020. december 31-éig létesített, 2021-ben érvényes szerződések esetében az üzleti partnert 2021. január 15-éig kell tájékoztatni.

Továbbra is megmarad a 12 millió forintos bevételi értékhatár, és jövőre is 40%-os mértékű adót kell fizetni, ha bevételek ezt meghaladják.
A bevételi értékhatár akkor 12 millió forint, ha a kisadózó vállalkozás a naptári év minden egyes hónapjában köteles tételes adót fizetni. Amennyiben a Kata tv. alapján egy vagy több hónapra mentesült a fizetése alól, akkor a bevételi értékhatár számítása a következők szerint alakul:
Először meg kell határozni, hogy a kisadózó vállalkozás a Kata tv. alapján hány hónapra volt kötelezett tételes adó fizetésére. A bevételi értékhatár = hónapok száma x 1 000 000 Ft.
Amennyiben a kisadózó vállalkozás év közben alakult és ekkor egyből a kisadózó vállalkozási formát választotta vagy év közben tért át katára, s emiatt a naptári évben nem 12 hónapra kellett tételes adót fizetni, akkor az értékhatár az előzőleg leírt szabály alapján kell számítani.

A tételes adó összege 2021-ben nem változik. Főállású katás vállalkozóként továbbra is 50.000 Ft tételes adót kell fizetni minden hónapra. Továbbra is választható a 75 000 Ft-os tételes adó fizetése is. Mellékfoglalkozású katás vállalkozóként pedig a jövőben is havonta 25. 000 Ft tételes adó fizetendő.

Az EDUTAX Könyvelési Üzletágának tájékoztatója

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

19 − egy =