Kérdés:

El kell-e/lehet-e határolni a támogatással összefüggésben felmerült tárgyévi költségeket, ha a támogatás a mérlegkészítésig nem realizálódott?

Válasz:

Ha felmerültek a költségek, ráfordítások a tárgyidőszakban (pl. 2017-ben), de nem realizálódott hozzá bevétel (támogatás) ebben az évben, akkor a költségek, ráfordítások az óvatosság elve alapján sem határolhatók el arra az időszakra, amihez semmi közük sincs (2018-ra). Az nem lehet indok, hogy ott keletkezik a bevétel, ezért elhatárolom hozzá a költségeket, ráfordításokat.

VISZONT! A bevételeket el kell határolni -meghatározott feltétel teljesülése esetén.

A számviteli törvény 77. § (2) bekezdése tartalmazza a kapott támogatások elszámolását (2016-os jogszabály változás).
d) a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére – visszafizetési kötelezettség nélkül – belföldi vagy külföldi gazdálkodótól, illetve természetes személytől, valamint államközi szerződés vagy egyéb szerződés alapján külföldi szervezettől kapott támogatás, juttatás összegét,

ha az a tárgyévhez vagy a tárgyévet megelőző üzleti év(ek)hez kapcsolódik és azt a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezték. Az egyéb bevételkénti elszámolásnak nem feltétele a mérlegkészítés időpontjáig történő pénzügyi rendezés, ha külön jogszabály eltérően rendelkezik, illetve a d) pontban foglalt támogatás esetén, ha a támogatási szerződés alapján a mérlegkészítés időpontjáig a támogatással való elszámolás megtörtént.

Jellemzően az utófinanszírozásos pályázatoknál rendszeresen előfordul, hogy a költség, ráfordítás az adott üzleti évben felmerül, de a hozzá kapcsolódó támogatási bevétel nem jelenik meg az adott üzleti évben, mert a támogatás utalása a következő évben, mérlegkészítés után történik. A jogszabályalkotók az összemérés elvének teljesülése érdekében változtattak a korábbi szabályon, mely korábbi szabály szerint a költségek ráfordítások ellentételezésére kapott támogatást akkor lehetett adott üzleti évben egyéb bevételként elszámolni, ha azt a mérlegkészítésig pénzügyileg rendezték.

Az új szabály szerint, ha a támogatással az elszámolás a mérlegkészítés időpontjáig megtörténik, akkor a járó támogatást az aktív időbeli elhatárolásokkal szemben az adott üzleti év egyéb bevételeként kell számolni.

Az előírása nemcsak a pályázat keretében elszámolt támogatásokra vonatkozik, hanem a más vállalkozásoktól, magánszemélyektől kapott támogatásokra is, de nem vonatkozik a fejlesztési célra kapott támogatásokra.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

kettő × egy =