Kihirdetésre került a 105/2020. (IV.10.) Korm. rendelet a csökkentett munkaidős foglalkoztatás állami támogatásáról, valamint a 104/2020. (IV.10.) Korm. rendelet, amely a Munka Törvénykönyvének szabályait módosította. A kormányrendeleteket  teljes terjedelemben csatoljuk, fontosabb rendelkezéseiket pedig az alábbiakban ismertetjük.

104-2020-_-iv-_10–_korm-_rendelet

105-2020-_-iv-_10–_korm-_rendelet

105/2020. (IV.10.) Korm. rendelet

 1. A kormányhivatal a munkáltató és a munkavállaló együttes kérelme esetén bértámogatást nyújt a munkavállalók számára az alábbi feltételek teljesítése esetén:
  1. munkáltatóra vonatkozó feltételek:
   • a munkavállalót csökkentett munkaidőben (azaz háromhavi átlagban legalább a korábbi munkaidő 50%-át elérő, de 70%-át meg nem haladó munkaidőben) foglalkoztatja, ami legalább napi 4 óra munkaidőnek felel meg;
   • a támogatás iránti kérelmében bemutatja a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését;
   • a munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket a kérelem benyújtásáig kimerítette;
   • legalább 6 hónapja működik;
   • nem részesül egyéb foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásban.
  2. munkavállalóra vonatkozó feltételek:
   • nem áll felmondás alatt;
   • március 11. napján már munkaviszonyban állt a munkáltatóval;
   • nem részesül egyéb, részmunkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásban.
  3. a munkaidőkeret lejárt vagy lezárásra került.
 2. A Korm. rendelet 2020. április 16. napjától lép hatályba. A támogatás kizárólag a kérelem benyújtását követő időszakra, maximum 3 hónapra állapítható meg.
 3. A támogatás mértéke: 2020. március 11. napján érvényes távolléti díj általános szabályok szerint megállapított személyi jövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a harminc, negyven vagy ötven százalékban kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka, de nem haladhatja meg a minimálbér kétszeresét.
 4. A támogatás a munkavállaló részére havonta utólag kerül folyósításra.
 5. A támogatás fizetés nélküli szabadság idejére nem folyósítható. A támogatás köztehermentes.
 6. A támogatás igénybevételével a munkáltató és a munkavállaló az alábbiakat kötelesek vállalni:
  1. együttesen vállalják:
   • a) csökkentett munkaidőben és a csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben (=a munkavállaló a munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő harminc százalékának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól) állapodnak meg legalább a támogatás időtartamára.
  2. a munkáltató vállalja:
   • a létszámtartási kötelezettséget (=a kérelem benyújtásának napján lévő statisztikai létszám) a támogatás időtartamára, valamint további egy hónapig;
   • azt, hogy a támogatás ideje alatt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére nem kerül sor, és
   • azt, hogy az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségével összhangban a támogatás feltételeit vagy a csökkentett munkaidő időtartamát érintő változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak;
   • azt, hogy a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló távolléti díját;
   • azt, hogy az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet.
  3. a munkavállaló vállalja:
   • a jövedelem kieséssel járó csökkentett munkaidőben történő munkavégzést;
   • egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll.
 7. A támogatás nem nyújtható, amennyiben a munkáltató jogerősen végelszámolás, felszámolás, csődeljárás, vagy egyéb, a munkáltató megszüntetésére irányuló eljárás hatálya alatt áll, valamint amennyiben az állami foglalkoztatási szervvel szemben végrehajtható fizetési kötelezettsége van.
 8. A támogatás munkaerő-kölcsönzéshez nem nyújtható.
 9. A támogatás iránti kérelmet a munkaadó a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton nyújtja be.
 10. A kormányhivatal 8 munkanapon belül dönt a kérelem elutasításáról vagy elfogadásáról. A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, bíróságon nem támadható meg. Elutasítás esetén a munkáltató legfeljebb további egy alkalommal nyújthat be kérelmet.
 11. Amennyiben a munkáltató a létszámtartási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a Nemzeti Foglalkoztatási Alap számlájára a létszámtartási kötelezettség nem teljesítésének arányában befizetést köteles teljesíteni. A befizetésről a kormányhivatal határozattal dönt. A támogatást a munkavállaló köteles visszafizetni, ha az részére a jogszabályban meghatározott, a munkavállalóra vonatkozó feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.
 12. A visszafizetési kötelezettség alól mentesül a munkáltató, ha a munkaviszony a munkaadó jogutód nélküli megszűnése, vagy a munkavállaló felmondása következtében szűnt meg.

104/2020. (IV.10.) Korm. rendelet

 • a munkáltató a veszélyhelyzet időtartama alatt maximum 24 havi munkaidőkeretet rendelhet el (szemben a korábbi 4, illetve 6 hónappal);
 • a kormányrendelet pontosította, hogy a maximális napi és heti munkaidőre, valamint pihenőidőre vonatkozó szabályoktól a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével sem lehet eltérni.

dr. Haraszti Gábor
ügyvéd
Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

3 + kettő =