2021. március 28-án napon hatályba lépett a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet 1”), valamint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 147/2021. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet 2”). Kihirdetésre került továbbá a köznevelési intézményekben és a szakképző intézményekben rendes oktatásra történő visszatérésről és óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésről szóló 145/2021. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet 3”), mely 2021. április 19. napján lép hatályba. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a Rendeletek legfontosabb rendelkezéseit.

A kijárási tilalom időszakára, az üzletek nyitva tartásával kapcsolatos védelmi intézkedésekre, és a szolgáltatásokkal kapcsolatos védelmi intézkedésekre vonatkozó rendelkezések a kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lépnek hatályba. A hatálybalépés pontos naptári napját az élet és vagyonbiztonság védelméért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

 • kijárási tilalom időszaka: este 10 óra és hajnali 5 óra közötti időszak
 • üzletek nyitva tartásával kapcsolatos védelmi intézkedések: az üzletek kötelező zárva tartási időszaka az este 9.30 óra és reggel 5 óra közötti időszak. Reggel 5 óra és este 9.30 óra közötti időben az üzletekben tartózkodás és vásárlás. A vendéglátó üzletben való tartózkodás az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig megengedett. A vendéglátó üzlet e rendelet alkalmazásában nem minősül üzletnek. Reggel 5 óra és este 9.30 óra között az üzlet az alábbi védelmi intézkedések betartása esetén tarthat nyitva.
  • tíz négyzetméteres vagy ennél kisebb vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben egy vásárló tartózkodhat
  • a tíz négyzetmétert meghaladó vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben legfeljebb átlagosan tíz négyzetméterenként egy vásárló tartózkodhat.
  • az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles az üzlet bejárata előtt – a nyitvatartási idő mellett – mindenki számára jól láthatóan kifüggeszteni, hogy a egy időben összesen hány fő vásárló tartózkodhat az üzlet vásárlóterében.
  • a fenti vásárlószámok meghatározásánál nem kell figyelembe venni a 14. életévét be nem töltött kiskorút, 65. életévét meghaladott személy segítőjét és a fogyatékossággal élő személy segítőjét

A fenti szabályok betartásáról az üzlet üzemeltetője/vezetője köteles gondoskodni, illetve, ha az üzlet bevásárlóközpont területén található, az üzlet üzemeltetője/vezetője mellett a bevásárlóközpont üzemeltetője/vezetője is.

Az üzlet üzemeltetője/vezetője köteles gondoskodni arról, hogy

  • a bejutásra várakozók – a közös háztartásban élők kivételével – egymástól 1,5 méteres távolságot folyamatosan tartsanak
  • a vásárlók számára a kézfertőtlenítés lehetősége az üzlet vásárlóterében folyamatosan biztosított legyen
  • az üzlet vásárlóterében a felületek fertőtlenítése folyamatos legyen, és
  • a bevásárláshoz használt eszközök (kocsi, kosár) fertőtlenítése folyamatosan megtörténjen.
 • a szolgáltatásokkal kapcsolatos védelmi intézkedések: a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín nem köteles zárva tartani. A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben vagy helyszínen – a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. §-ára figyelemmel – megengedett a szolgáltatás nyújtása és a szolgáltatás igénybevétele.
 • oktatással kapcsolatos védelmi intézkedések: a köznevelési intézmények – az óvoda kivételével – és a szakképző intézmények rendes munkarendben működnek, az óvodákban a 2021. március 8-ával elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésre kerül.
 • gazdaság működésére vonatkozó szabályok: A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „R.”) szerinti bértámogatásra jogosult kifizetőket az R-ben szabályozott kedvezmények április hónapra is megilletik.

Amennyiben a fentiekkel összefüggésben bármilyen kérdésük merül fel, keressenek minket bizalommal!

dr. Haraszti Gábor
ügyvéd
Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

tizenöt + 6 =