A következőkben néhány praktikus információt szeretnénk összefoglalni a számlák helyesbítésével kapcsolatban.

A számla módosítására, érvénytelenítésére, javítására az Áfa törvény szerinti „számlával egy tekintet alá eső okirat”-ot kell alkalmazni. Jóllehet, az Áfa törvény a „számlával egy tekintet alá eső okirat” terminológiát nevesíti, de az okiraton ehelyett továbbra is feltüntethető a korábban használatos helyesbítő illetve stornó számla megnevezés is.

A számlával egy tekintet alá eső okiratnak minimálisan a következő adatokat kell tartalmaznia:

 • egyértelmű hivatkozás arra a számlára (jellemzően ez a korrigálandó számla sorszáma), amelynek az adattartalmát módosítja
 • kibocsátás kelte
 • az okirat sorszáma
 • a módosított adat megnevezése, módosítás természete és számszerű hatása (amennyiben van ilyen)

Egyebekben a törvény számlára vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni (pl. biztosítani kell az adattartalom sértetlenségét, eredet hitelességét, olvashatóságot). Továbbá alkalmasnak kell lennie a 24/1995 (XI.22.) PM rendelet szerinti adóigazgatási azonosításra.

A számlakorrekcióra is a számlára vonatkozó kibocsátási határidő vonatkozik azzal, hogy a korrekciót megalapozó körülmény bekövetkeztétől számított ésszerű időn belül kell kibocsátani.

Gépi számla esetén a számlakorrekció az alábbi módon történhet:

 • az eredeti számla stornózása, és új számla kibocsátása
 • az eredeti számla módosítása egy új, helyesbítő számlával (a fenti minimális adattartalommal)

Kézi számla esetén a számlakorrekció az alábbi módon történhet:

 • az eredeti számla stornózása („rontott” felirat az összes példányon), és új számla kibocsátása
 • az eredeti számla módosítása egy új, helyesbítő számlával (a fenti minimális adattartalommal)
 • a rontott adat áthúzása, a helyes adat feltüntetésével / pótlásával ill. a javítást végző aláírásával (az összes példányon)

Nincs arra vonatkozó előírás, hogy kézi számlát ne lehessen gépi számlával (és fordítva) módosítani. Gépi számla kézzel történő javítása ugyanakkor továbbra sem elfogadott.

Elszámolás a számlát kibocsátó áfa bevallásában

A számlakorrekció áfa elszámolására gyakorolt hatása 2014. január 1-i hatállyal számos ponton módosult, így a következőkben a jelenleg hatályos szabályozást külön is vizsgálni érdemes.

Ha a számlakorrekció miatt nő a fizetendő adó, vagy a teljesítés hiánya miatt érvénytelenítik a számlát, akkor a kibocsátónak minden esetben önellenőrzést kell végeznie.

Ha a számlakorrekció utólagos adóalap csökkenést eredményez, akkor a kibocsátó a fizetendő adó csökkenést legkorábban abban az adómegállapítási időszakban veheti figyelembe, amikor

 • a stornó/helyesbítő számla a befogadó rendelkezésére áll
 • a befogadónak visszatérítik az ellenértéket / előleget / betétdíjat
 • vásárlásösztönzési célból a pénzt visszatérítik a befogadónak
 • Közösségi értékesítés esetén a kiléptetési igazolás a kibocsátó, a módosító számla a befogadó rendelkezésére áll.

Az adó alapja utólag csökken:

 • a szerződés módosulása, megszűnése miatti ellenérték / előleg visszatérítése esetén,
 • zárt végű lízing, bérbeadás, vagyoni értékű jog átengedésének meghiúsulása következtében fellépő eredeti helyzet visszaállítása esetén,
 • betétdíjas termék visszaváltása miatti betétdíj visszatérítés esetén,
 • időszakos elszámolás túlszámlázás miatti visszatérítése esetén.

Az adó alapja utólag csökkenthető az utólag adott árengedmény, üzletpolitikai engedmény következtében.

Elszámolás a számlát befogadó áfa bevallásában

Ha a számlakorrekció következtében nő a korábban levont előzetesen felszámított áfa, akkor azt a befogadó legkorábban abban az időszakban veheti figyelembe, amikor a stornó/helyesbítő számla a rendelkezésére áll.

Amennyiben csökken a korábban levont előzetesen felszámított áfa (azaz nő a fizetendő adó), azt a befogadó abban az adómegállapítási időszakban köteles figyelembe venni, amikor:

 • a stornó/helyesbítő számla a rendelkezésére áll, de nem később, mint a kibocsátás hónapját követő hó 15. napja,
 • üzletpolitikai engedmény keretében részére a pénzt visszatérítik,
 • a változás bekövetkezik az előző pontok alá nem tartozó esetekben.

Bizonyos esetekben a levonható adót érintő különbözetet abban az időszakban kell figyelembe venni, amelyben a fizetendő adó összegének növelését / csökkenését el kell számolni (pl: közösségi beszerzés).

Az összesítő jelentés módosítása

A 2013. január elsejét követő adómegállapítási időszakokban az áfa bevallásban nyilatkozni kell azokról a belföldi, egyenes adózású ügyletekről, ahol az áfa mértéke a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja. A számla kibocsátójának az értékhatárt csak számlánként kell vizsgálnia, a számlát befogadónak viszont összevontan is. Vagyis a szállítói számlákról akkor is nyilatkoznia kell az adózónak, ha az adott időszakban ugyanazon partnertől kapott több számla alapján gyakorol áfa levonási jogot összesen 2 millió forint vagy azt meghaladó összegben.

Számlamódosítás (helyesbítés és stornózás) esetén az eredeti és az összes módosító számla adatáról is nyilatkozni kell abban az adómegállapítási időszakban, amiben a módosítás hatását az adózó figyelembe veszi, függetlenül attól, hogy melyik számla következtében érte el az áfa az értékhatárt.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

14 − 10 =