Sok vállalkozás nincs tisztában vele, de a készpénzes fizetésre vonatkozóan több korlátozó szabályozás is érvényben van, amelyek megsértéséért az adóhatóság jelentős mértékű bírságot szabhat ki.

1. Az egyik ilyen szabályozás az, hogy a vevőnek, a szolgáltatás igénybe vevőjének a 2 millió forint meghaladó mértékben – kapcsolt vállalkozások esetén 1 millió forintot meghaladó– készpénzszolgáltatás teljesítéséről 15 napon belül bejelentést kell tennie. A 40-es jelű, bejelentés a készpénzfizetésről elnevezésű nyomtatványt kell alkalmazni annak az adózónak, aki a készpénzt kifizeti a másik adózónak, bármilyen jogcímen. A bejelentési kötelezettség a pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett adózók közötti jogügyletekre is vonatkozik, illetve a pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett és az arra kötelezett adózók között megvalósult készpénzfizetésre is alkalmaznunk kell. Továbbá figyelemmel kell lenni arra is, hogy külföldi ügyletekről is jelentést kell adni.

2. A másik szabályozás a készpénzfizetés korlátozásának szabálya, melynek megszegése esetén az adóhatóság mindkét fél esetében alkalmaz szankciót. Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében más, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak szolgáltatás vagy termékértékesítés ellenértékeként, szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb 1,5 millió forint összegben teljesíthet készpénzszolgáltatást. Az értékhatárba – a szerződésben meghatározott szolgáltatás vagy termékértékesítés általános forgalmi adóval növelt ellenértéke alapján – az egy naptári hónapban, egymás között teljesített kifizetéseket kell beszámítani.

Azon készpénzben teljesített kifizetéseket, amelyeket a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó ugyanazon felek között kötött szerződések alapján ugyanazon adózó részére teljesít, az ez szerződés alapján teljesített készpénzszolgáltatásnak kell tekinteni, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a felek közötti jogügylet nem rendeltetésszerű joggyakorlás miatt került több szerződésben meghatározásra. A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó a készpénzfizetési korlát megsértése esetén a készpénzszolgáltatásnak az 1,5 millió forintot meghaladó része után 20%-os mértékű mulasztási bírságot fizet (ez ellenzőrés során állapítható meg, nem önbevallással). Annak a partnernek, aki a készpénzfizetési korlát megsértésével teljesített kifizetést elfogadja, a készpénzszolgáltatásnak az 1,5 millió forintot meghaladó része után szintén 20% mértékű mulasztási bírságot kell fizetnie.

A pénzforgalmi számlanyitásra – köznapi nyelven vállalkozói bankszámla – kötelezett adózók körét jogszabály határozza meg. E szerint legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie a belföldi – jogi személynek, – jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak, – általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélynek, ideértve az egyéni vállalkozót is.
Ebből adódóan a készpénzfizetés korlátozása nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor legalább az egyik fél nem kötelezett pénzforgalmi számla nyitására. Nem kötelezett belföldi pénzforgalmi számla nyitására többek között a Magyarországon telephellyel nem rendelkező, illetve nem regisztrált külföldi üzleti partner, az alanyi mentes egyéni vállalkozó (feltéve hogy nem nyitott pénzforgalmi bankszámlát).

Abban az esetben, ha készpénzt fizetünk be az üzleti partner bankszámlájára, nem alkalmazandó a szabály. Ez akkor fordul elő, ha egy vállalkozás a pénztárából felvett készpénzt elviszi és befizeti az üzleti partnerének a bankszámlájára. Ez nem számít készpénzfizetésnek, tehát a korlát nem vonatkozik rá.
A készpénzfizetési korlát szolgáltatás vagy termékértékesítés ellenértékének készpénzben történő kifizetésére vonatkozik. Így tehát a kölcsön pl. nem, de a kölcsön után fizetett kamatok ellenértéknek számítanak. Tehát a korlátot figyelni kell, ha cég adja a kölcsönt.
Az nem járható út, ha csak azért bontanak egy szerződést több kisebbre, hogy a másfél milliós szabályt jogellenesen kijátsszák, ilyenkor a NAV ezeket az összegeket összevontan fogja figyelembe venni a szankcionáláskor. Az jogszabály értelmében ugyanis az ugyanazon felek között megkötött több szerződésből fakadóan ugyanazon pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó részére teljesített kifizetéseket egy szerződés alapján teljesített készpénzszolgáltatásnak kell tekinteni, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a felek közötti jogügylet több szerződésben való meghatározásának célja a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének megkerülése.

3. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény is tartalmaz készpénzfizetésre vonatkozó rendelkezést. E szerint az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató e tevékenységének körében nem fogadhat el hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést, kivéve ha vállalja a szolgáltatóra meghatározott kötelezettségeket.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

11 + tizenhárom =