EDUTAX Kft. Válaszoljon! Tanuljon! Nyerjen!  elnevezésű játék játékszabályzata

Az EDUTAX Kft. (9027 Győr, Budai út 5/a) (továbbiakban: Szervező) a nyereményjátékot szervez. A játék célja a rendezvényen való részvétel és a tanulásra ösztönzés.

  1. A játékban való részvétel feltétele:

A játékban való feltétel a 2018. november 12. és 27. között az EDUTAX Kft. weboldalán feltett kérdésekre való helyes* válaszadás (már egy helyes válasz is elegendő) és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (GYMSKIK) által szervezett Munkaügyek világa elnevezésű programon való részvétel.

A Játékban való részvétel feltétele:

Aki a fenti együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos).

A Játék időtartama, menete:

A Játék időtartama 2018. 11.12. 12 óra és 2018.11.27. 12 óra.

A Játék menete: Az EDUTAX Kft. weboldalára feltöltött cikkben (http://gymskik.uzletahalon.hu/hu/gyori-terseg/rendezvenyek/munkaugyek-vilaga-klub-november-14232 ) a játék időtartama alatt folyamatosan új kérdések jelennek meg. Minden kérdés külön URL címen és űrlapon érhető el. A feltett kérdés helyes megválaszolását követően szükséges megadni a játékos nevét, email címét, és cégnevét. Egy játékos már egy helyes válasszal is játékban van.  A játék további feltétele, hogy a GYMSKIK által szervezett programon (http://gymskik.uzletahalon.hu/hu/gyori-terseg/rendezvenyek/munkaugyek-vilaga-klub-november-14232) személyesen megjelenik. A nem a valóságnak megfelelő adatokkal játszó játékos, a játékszabály feltételeit nem teljesítő játékos, illetve azon játékos, aki csalással, valótlan adatok megadásával próbálja meg nyerési esélyét növelni a játékból kizárásra kerül és így nem lesz jogosult a nyeremény átvételére. Az EDUTAX Kft. nem vállal felelősséget az esetlegesen hibás adatok megadásáért. Az előírttól eltérő formátumú adatok megadása esetén az EDUTAX Kft. fenntartja magának a jogot az elbírálására.

  1. A sorsolással és a nyereménnyel kapcsolatos tudnivalók

A nyeremény: 5 db EDUTAX ajándékcsomag és 1 fő részére ingyenes részvétel a GYMSKIK rendezvényén (http://gymskik.uzletahalon.hu/hu/gyori-terseg/rendezvenyek/munkaugyek-vilaga-klub-november-14232)

Sorsolás

Az eredmények összegzésére és a sorolásra a rendezvény napján – 2018. november 29-én – 10:30kor kerül sor.

A sorsolás az EDUTAX Kft. munkatársai által a GYMSKIK székházban (9021 Győr, Szent István út 10/a) kerül sor. 4 nyertest sorsolunk ki, tartaléknyertest nem. A nyeremények a helyszínen vehetőek át.

A nyereményéhez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervező, a nyereményt (a programon való ingyenes részvételhez szükséges igazoló kupont) a sorsolást követően adja át.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

  1. A Játékkal kapcsolatos információk

A nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a jelen játékszabályzat megtalálhatók az EDUTAX Kft. weboldalán.  

Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok.

A játékos a nyereményjátékkal tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy

  • a nyertes játékos adatait, nevét, fotóját az EDUTAX Kft. nyilvánosságra hozhatja.
  • a nyeremény átadásáról készült képet az EDUTAX Kft. reklám céljából felhasználhatja. Idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló többször módosított 2003. évi C. törvény alapján a Játékszabályzatban meghatározott szerinti adatkezeléshez és a megjelölt adatfeldolgozók által végzett adatfeldolgozásért az adattulajdonos hozzájárulását írásos formában megadottnak kell tekinteni a részvétel során, a regisztrálással egyidejűleg megadott hozzájárulás alapján.

Az adatszolgáltatás önkéntes.

Adatkezelő az EDUTAX Kft. (9027 Győr, Budai t 5/a)

Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Az adattulajdonos bármikor visszavonhatja postai úton írásban a következő címre küldött levélben: EDUTAX Kft., 9027 Győr, Budai út 5/a

  1. A Játékból mindvégig ki vannak zárva:
  • EDUTAX Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói,
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és azok Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
  1. További információ

Az EDUTAX Kft. az eredményhirdetés lebonyolítását követően jogosult megvizsgálni, hogy a jelen játékszabály 7. pontjában meghatározott kritériumoknak megfelel-e a nyertes. A játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem az EDUTAX Kft. sem a nem vállalnak felelősséget.

A nyereményjátéknak nincs köze a Facebookhoz, a Szervező felel a lebonyolításért. A nyereményjátékra történő jelentkezéskor átadott személyes adatokat a résztvevők a Szervezőnek adják át.

EDUTAX Kft.

Szervező

*A beküldött válasz helyességének eldöntési jogát az előadó fenntartja magának.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

14 + kilenc =