A Magyar Közlöny 96-os számát  teljes terjedelemben csatoljuk, a fontosabb rendelkezéseket pedig az alábbiakban ismertetjük:

mk_20_096

171/2020. (IV.30.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a beruházások társasági adózási korlátjának enyhítéséről – hatályos: 2020. május 01.

 1. Az  adózás előtti eredményt csökkenti a  társasági adó alanya által az  eredménytartaléknak az  adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az  adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege (fejlesztési tartalék), de legfeljebb az adózás előtti nyereség összege és legfeljebb adóévenként 10 milliárd forint. A kormányrendelet tehát a társasági adóról szóló törvényt módosította annyiban, hogy már nem csak az adózás előtti nyereség 50%-a, hanem annak teljes összege csökkenti az adózás előtti eredményt.
 2. A fenti rendelkezést főszabály szerint a 2020-as adóévre kell alkalmazni, de az adózó választása szerint a 2019-es adóévre is alkalmazható az alábbiak szerint:
  1. amennyiben az adózó a  2019-ben kezdődő adóévre vonatkozóan e  rendelet hatálybalépésének napjáig már nyújtott be társasági adóbevallást, és a  2019-ben kezdődő adóévre vonatkozóan elfogadott számviteli beszámolóval rendelkezik, akkor az éves társasági adóbevallást 2020. szeptember 30-ig önellenőrzi, és ezzel egyidejűleg a  2019-ben kezdődő adóévre vonatkozó, elfogadott számviteli beszámolója tekintetében a számviteli ellenőrzés szabályai szerint lekötött tartalékot képez.
  2. amennyiben az  adózó a  2019-ben kezdődő adóévre vonatkozóan e  rendelet hatálybalépésének napjáig társasági adóbevallást nem nyújtott be, de a 2019-ben kezdődő adóévre vonatkozóan elfogadott számviteli beszámolóval rendelkezik, akkor a  2019-ben kezdődő adóévre vonatkozó, elfogadott számviteli beszámolója tekintetében a számviteli ellenőrzés szabályai szerint lekötött tartalékot képez.

168/2020. (IV.30.) Korm. rendelet a védelmi intézkedésekről – hatályos: 2020. május 04.

 1. Budapest és Pest megyek kivételével a kijárási korlátozásokat megszüntették, valamennyi üzlet, szabadtéri strand és szabadtéri múzeum/állatkert szabadon látogatható. Vendéglátóhelyek esetében főszabály továbbra is az elviteles rendelés lehetősége, a kerthelyiségekben és a teraszokban azonban megengedett a tartózkodás a 1,5 méteres asztalonkénti távolság betartásával. Vendéglátóhelyeknek a közterületen lévő terasz után 2020. szeptember 01. napjáig nem kell közterület-használati díjat fizetni.
 2. A vásárlási idősáv az élelmiszerüzletek, drogáriák, gyógyszertárak és piacok esetén fennmarad
 3. Üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközök használata során maszk viselése kötelező.
 4. Rendezvények, gyűlések megtartása létszámkorlátozás nélkül továbbra is tilos. Bár a kormányrendelet erről nem rendelkezik, a kormány jelenlegi tájékoztatása szerint augusztus 15. napjáig áll fenn a rendezvényekre vonatkozó korlátozás. Megtartható ugyanakkor – a 1,5 méteres távolság betartásával – a polgári házasságkötés, vallási közösség szertartása és a temetés.
 5. A felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben látogatható. A felsőoktatási intézmény kollégiuma hallgatók általi látogatása tilos.

170/2020. (IV.30.) Korm. rendelet a sportrendezvényekkel és a sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésekről – hatályos: 2020. május 04.

Magyarország egész területén sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható, továbbá a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett.

1194/2020. (IV.30.) Kormányhatározat a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében létrehozandó Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukciókról – hatályos: 2020. május 01.

 1. A Kormány bejelentette, hogy 2020. május 15. napjától a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások likviditási nehézségeinek enyhítése, valamint beruházásaik megvalósítása érdekében Széchenyi Kártya Program Keretében
  1. Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz,
  2. Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel,
  3. Széchenyi Likviditási Hitel,
  4. Széchenyi Beruházási Hitel Plusz programokat indít.
 2. A hitelekhez biztosított kamattámogatás nem haladhatja meg:
  1. Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz és a Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel esetén a 0,1%-ot,
  2. a Széchenyi Likviditási Hitel esetén a 0,2%-ot, c) a Széchenyi Beruházási Hitel Plusz esetén a 0,5%-ot.
 3. A Kormány
  1. a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz és a Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel esetén a  fennálló tőketartozásra vetítve 2,4 százalékpont kamattámogatást és 0,5 százalékpont kezelési költség támogatást,
  2. a Széchenyi Likviditási Hitel esetén a fennálló tőketartozásra vetítve évi 2,3 százalékpont kamattámogatást és 0,5 százalékpont kezelési költség támogatást,
  3. a Széchenyi Beruházási Hitel Plusz esetén a  fennálló tőketartozásra vetítve évi 4,0 százalékpont kamattámogatást és 0,5 százalékpont kezelési költség támogatást,
  4. valamint a hitelekhez nyújtott készfizető kezességvállalás díjához 1%-os kezességi díjtámogatást biztosít.

2020.04.30-i napon kihirdetésre kerültek az alábbi kormányrendeletek és kormányhatározatok:

 • 168/2020. (IV.30.) Korm. rendelet a védelmi intézkedésekről;
 • 170/2020. (IV.30.) Korm. rendelet a sportendezvényekkel és a sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésekről
 • 171/2020. (IV.30.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a beruházások társasági adózási korlátjának enyhítéséről
 • 1194/2020. (IV.30.) Kormányhatározat a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében létrehozandó Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukciókról

Dr. Szokolay Fanny ügyvéd
szoros együttműködésben a Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Irodával

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

tizenhat + 17 =