Hatályba lépett az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet

Hatályba lépett az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet, amely a veszélyhelyzet idejére a jogi személyek működésére az általánostól eltérő – a tavaszi rendkívüli intézkedésekkel nagyrészt megegyező – szabályokat határoz meg. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.