Transzferár-adatszolgáltatás-gyakran ismételt kérdések

Ki kötelezett transzferár-adatszolgáltatásra? A Tao. törvény[1] szabályai szerint az adatszolgáltatásra azon adózó köteles, aki – a társasági adó alanya, – az adóév utolsó napján nem minősül kisvállalkozásnak (vagy mikrovállalkozásnak),