Egészségügyi alkalmasság a munkavégzésre irányuló jogviszonyokban

A munkavégzésre irányuló polgári jogi jogviszonyokban – annak jellege miatt – nem merül fel a kérdés, hogy akár a Megrendelő, akár a Megbízó felelős lenne a Vállalkozó, illetve e Megbízott egészségügyi alkalmasságáért. Más a helyzet a munkaviszonyban, hiszen szoros alá-fölérendeltségi helyzetben történik a munkavégzés, a munkáltató széleskörű utasítási jogával. Anyagi erőforrásaival foglalkoztatóként ő van olyan […]