old-Könyvvizsgálat

Könyvvizsgálati tevékenység

Az EDUTAX Kft. könyvvizsgáló Partnere a Pannónia Könyvvizsgáló Kft, melyet több, mint tíz éve, 2001-ben alapította két bejegyzett könyvvizsgáló.

A társaság székhelye: 9027 Győr, Budai út 5/A sz. alatt található.
Cégjegyzékszám: 08-09-010100
Könyvvizsgálói Kamarai szám: 001990
A társaság ügyvezetője: Molnár Imre bejegyzett könyvvizsgáló és adószakértő
(Kamarai tagsági szám: 005859)

Az alábbi könyvvizsgálói tevékenységeket látjuk el:

konyvvizsgalat1. Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység:
• a gazdálkodónál a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló felülvizsgálata, szabályszerűségének, megbízhatóságának, hitelességének, valamint annak tanúsítása, hogy a beszámoló megbízható és valós összképet ad a gazdálkodó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről,
• a gazdálkodó alapításakor, átalakulásakor, jogutód nélküli megszűnésekor a külön jogszabályban előírt értékelési, ellenőrzési, véleményezési (záradékolási) feladatok ellátása,
• a könyvvizsgálók jogszabályban meghatározott egyéb feladatának elvégzése, pályázatok elszámolásának ellenőrzése.
2. Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységen kívüli egyéb szakmai szolgáltatásaink:
• a gazdálkodó működésének átvilágítása, értékelése,
• a gazdálkodó alapításával, átalakulásával, jogutód nélküli megszűnésével, folyamatos működésével, gazdálkodásával, információs rendszerével kapcsolatos pénzügyi, adó- és számviteli szakvélemény készítése, az ezekkel kapcsolatos tanácsadás

Tevékenységünk garanciái:
Könyvvizsgálói tevékenységünket megfelelő szakmai háttér birtokában végezzük. A könyvvizsgálat során felhasználjuk az EDUTAX Kft. más szakmai területen dolgozó adótanácsadóinak, mérlegképes könyvelőinek, munkaügyi szakértőinek és bérszámfejtőinek szakértelmét. Munkánk garanciája továbbá a tíz éves szakmai munkán túl a 40 M Ft-os értékű szakmai felelősségbiztosításunk is.

Kapcsolódó jogszabályok:
• 2013. évi V. tv. (Új Ptk.)
• 2007. évi LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről
• 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
• 2000. évi C. törvény a számvitelről

Hasznos link:
Magyar Könyvvizsgálói Kamara: www.mkvk.hu

Szakértői csapatunk

Molnár Imre
Adótanácsadó, Bejegyzett könyvvizsgáló, IFRS minősített könyvvizsgáló, Pénzügyi szakközgazdász
Szilai László
Ügyvezető, Adótanácsadó, Forgalmi adó szakértő, Bejegyzett könyvvizsgáló, IFRS mérlegképes
könyvelő
Papp-Vida Csilla
Adószakértő, Bejegyzett könyvvizsgáló, Transzferár nyilvántartás szakértő