old-Táppénz-menedzsment, Rehab

Táppénz-menedzsment!

A gazdasági válság során, illetve jelenleg is, a legtöbb vállalkozásnál nem az a legfontosabb kérdés, hogy hány fővel bővítse alkalmazottjainak létszámát, hanem az, hogy a költségeit hogyan csökkentse olyan szintre, amely biztosítja a folyamatos működést, és azt, hogy lehetőség szerint ne kelljen munkatársait elküldenie. Tapasztalataink szerint ma Magyarországon a munkáltatók elenyésző része tesz bármit is tudatosan a jogosulatlan táppénzek igénybevétele ellen. Ugyanakkor – létszámtól függően – akár havi 3-4 millió Ft-ot is meg lehetne takarítani a táppénzes napok csökkentésével.

Hogyan?
Ön igénybe veheti az OEP által biztosított felülvizsgálati eljárást, melynek díja 15 800 Ft/fő. Ha ez az eljárás igazából eredményes lenne, akkor nem fordulnának elő havi 14-16 %-os hiányzási arányok egyes cégeknél (az OEP szerint a magyar átlag 4-7%). Az EDUTAX Kft. kidolgozott egy olyan módszert, melynek lépéseit az előírtak szerint végrehajtva elérhető, hogy az akár csak 6 %-os egészségügyi hiányzási ráta legalább 40 %-kal csökkenjen. A szolgáltatást igénybevevő cégek (foglalkoztatott létszámuk 280 és 5700 fő közötti) arról számoltak be, hogy az egészségügyi hiányzások aránya a szolgáltatás negyedik-ötödik hónapjára átlagosan a felére csökkent.

Milyen lépéseket tartalmaz ez a módszer?

1. lépés: az egyik legfontosabb teendő a munkaszerződések átalakítása az EDUTAX Kft. szakértőinek útmutatása alapján (munkaszerződés tartalma és módosítása),
2. lépés: a megfelelő jogi környezet biztosítása a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 1.§ (3) és 3.§ (1) a) alapján.
3. lépés: a betegszabadságon, illetve táppénzen lévő dolgozók rendszeres látogatása. Itt hangsúlyozni kell, hogy ez látogatás, és nem ELLENŐRZÉS és nem FELÜLVIZSGÁLAT, mert ezek elvégzésére nem jogosultak sem a munkáltató, sem a szolgáltató munkatársai!

A szolgáltatás természetesen kedvezőbb költséggel működtethető, mint az OEP felülvizsgálati eljárásának a személyenkénti díja. A kisebb létszámú vállalkozások – 400 fő alattiak – magát a módszert is megvásárolhatják, és saját munkatársakkal működtethetik. Nagyobb létszám esetén célszerű külső céggel végeztetni a látogatást.

A táppénz-menedzsment rendszer hatásai: Megelőzés, Költségcsökkentés, Hatékonyságnövelés

A fentiek miatt tudjuk azt vállalni, hogy a rendszert megvásárló felhasználó részére a teljes vételárat visszatérítjük, amennyiben a táppénz-menedzsment – a rendszerleírásban foglaltak betartásával – nem vezet a keresőképtelenség költségeinek csökkenéséhez! Az ezzel kapcsolatos vállalásunk már abban az esetben is igaz, ha a rendszer bevezetése nem hozta vissza, a kifizetett összeg 4 szeresét!

A rendszer célja:
Olyan helyzetet teremteni, amely kiszűrheti azon munkavállalókat, akik a betegszabadságot, táppénzt nem arra használják, amire az való, lehetőséget teremtve – végső esetben, és nagyon körültekintően alkalmazva – a munkáltatói rendkívüli felmondásnak. Másfelől a cég gondoskodási szándékát erősíteni a munkavállalókban azáltal, hogy a vállalkozás foglalkozik a betegeivel is, várja vissza Őket a munkahelyre. Segíti a betegeket abban, hogy minél kevesebb fáradozással és költséggel megkaphassák járandóságukat, a munkahelytől távol töltött idő alatt is a cég alkalmazottjának érezzék magukat, hozzájussanak az őket érintő információkhoz. Mit tehet a munkáltató abban az esetben, ha azt tapasztalja, hogy a keresőképtelenség miatti költségei az országos átlag többszöröse, vagy akár éven belül megnövekedik az előző időszakhoz képest? Keveset, és azt is nagyon körültekintően kell megtennie ahhoz, hogy eredményt érjen el, ezért kérjük, az alábbiak figyelmes áttanulmányozását. Okot adhat-e rendkívüli felmondásra, ha a munkavállaló a betegszabadság vagy a táppénz igénybevételének időtartama alatt nem a “gyógyulására koncentrál”, hanem a keresőképtelenség idejét kirándulással, nyaralással, tölti, vagy történetesen munkát végez? Akár saját magának, akár más számára szívességből, vagy díjazás ellenében? Itt is szeretnénk hangsúlyozni hogy a rendszernek nem lehet célja a rendkívüli felmondás alkalmazása, azt csak a folyamat nagyon körültekintő alkalmazása után, minden bizonyíték birtokában érdemes megtenni, mert a jogellenes felmondás jogkövetkezményei nagyon súlyosak!


Rehab ágazat – megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles minden 25 főnél több munkavállalót foglalkoztató munkaadó. A hozzájárulás azonban megtakarítás lehet Önnek és emellett segítséget is nyújthat egy nehéz sorsú, megváltozott munkaképességű dolgozónak. Az EDUTAX Kft. a megtakarítási lehetőségek feltérképezését végzi el Partnereink részére, amely különféle megoldási utakat takar.

Lehetőségek Partnereik számára:

  • Partnerünk rendelkezik olyan munkavállalóval, aki megváltozott munkaképességű munkavállalónak számít. Ilyen esetben célszerű motiválni a munkavállalót arra, hogy vállalja megváltozott státuszát. A munkavállaló a munkavégzésével kitermeli a költségét, így évi 1.147.500,- Ft megtakarítást eredményez a cégnek.
  • Keresünk Partnercégünk számára olyan munkakört, amelyet nem feltétlenül töltenénk be, ha ez nem eredményezne megtakarítást. Ebben az esetben olyan munkavállalót keresünk, akit bértámogatással tud Partnerünk foglalkoztatni és a cég telephelyén értékes munkát képes végezni. Ebben az esetben a megtakarítás 1.147.500,- Ft éves szinten, ami havi 95.625,- Ft-ot jelent.
  • Keresünk olyan feladatot Partner cégünknél, amit nem feltétlenül végeztetnénk el, azonban távmunkában is megvalósítható, és megtakarítást érünk el. Amennyiben a megváltozott munkaképességű munkavállalónk munkája értéket teremt Partnercégünk számára, így a megtakarítás mértéke 1.147.500,- Ft – havi szinten 95.625,- Ft. Amennyiben nem jelent értéket az elvégzett munka, úgy a megtakarítás havi 16.890,- Ft-ot jelent.

Az EDUTAX Kft. teljes körű HR szolgáltatást nyújt az Ön számára, amely a következő tevékenységeket, feladatokat foglalja magába:

  • A megváltozott munkaképességű munkavállalók által betölthető munkakörök azonosítását a Partnerünk telephelyén, vagy a távmunkával ellátható munkakörök meghatározását. Elvégezzük a munkakör tervezését, a feladatok meghatározását, és elkészítjük a munkaköri leírást.
  • A megváltozott munkaképességű munkavállalók toborzását az egyeztetett munkakörökre.
  • A jelentkezettek szűrését, kiválasztását az adott munkakörre.
  • A kiválasztási folyamat menedzselését és a szükséges szerződések elkészítését,
  • A megváltozott munkaképességű munkavállaló státuszának igazolásával kapcsolatos iratok beszerzését,
  • A távmunkában foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállaló által készítendő heti jelentés, riport munkakörönkénti kidolgozását, azok fogadását, rendszerezését és archiválást.

Megtakarítás és gondoskodás egyben, melyben segít Önnek az EDUTAX Kft!

Szakértőnk

Takács Tibor
Munkajogi szakokleveles tanácsadó, Személyügyi szervező