old-Munkaügy

Munkaügyi tanácsadás, képzés, munkavédelem

Komplex szolgáltatásaink a munkaügy terén:

Munkaügyi compliance audit:
A munkaügyi audit célja, hogy átvizsgálja a partner munkaügyi gyakorlatát, ide értve munkajogi és társadalombiztosítási kérdéseket is. Az audit feltárhatja a működés kockázatait, javaslatokat adhat jogszerű megoldásokra, csökkentve ezzel a hatósági ellenőrzések elmarasztaló határozatainak esélyét. A felülvizsgálat minden esetben objektív bizonyíték alapján a hatályos jogszabályok állította követelményekkel összehasonlítható módszerrel történik, vagyis a megelőző audit a “hatóság szemével”, de tét nélkül valósul meg. Az audit kiemelt célja az alternatívák keresése is. Magyarországon ma a munkaerő drága, ezért mindig van létjogosultsága a jogszerű, de olcsóbb megoldások keresésének. Ha vannak ilyen tartalékok, a munkaügyi audit ezeket jó eséllyel feltárja, segít ezek át- vagy bevezetésében. Lehetőség van utóellenőrzésre is néhány hónap, vagy fél év múlva, amikor áttekintjük mit, hogyan sikerült megvalósítani a megtett javaslatok közül, illetve megtesszük a szükséges korrekciókat is.
A munkaügyi compliance audit ugyanakkor több a munkajogi megfelelőségnél, túlmutat tételes gazdaságossági szempontokon, a működtetett HR rendszerek tulajdonosi, illetve headquarter igényeknek való megfelelőségét, a menedzsment szemléletű megközelítést is jelenti.
Adaptálható, kisvállalkozásra éppúgy, mint multinacionális nagyvállalatra.

Munkaügyi tanácsadás:
Akár önállóan, akár a bérszámfejtéssel, illetve a számviteli szolgáltatások valamelyikével együtt, kifejezetten a partner speciális működési rendszeréhez igazodó tanácsadásunk mindig az aktuális és konkrét kérdésekre keresi a választ. A szolgáltatás igénybe vehető eseti jelleggel, átalánydíjas konstrukcióban, személyes, vagy elektronikus kapcsolattartással, vagy komplex szolgáltatásként bérszámfejtési tevékenységünkkel együtt.

Munkaügyi képzések:
Megtanítjuk Partnerünk munkatársainak, ügyintézőinek azokat az ismereteket, amellyel a továbbiakban maguk is boldogulnak a cég munkaügyi rendszerének menedzselését illetően. Nem csak lexikális tudást adunk (jogszabályismeretet tanítunk), hanem gondolkodásmódot, és munkaügyi rendszer-szemléletet tanítunk. E belső, cégre szabott képzések lehetnek egyszeriek, de rendszeresen ismétlődők is, kiterjedhet az ügyintézők teljes körére, vagy csak az új belépőkre.

Iratminták:
Nincs egyfajta jó, nincs egyfajta helyes. Az egyféle munkaügyi iratminták tömeges gyártása helyett ajánljuk a cégre szabott megoldásokat, akár jognyilatkozatról – munkaszerződés, tájékoztató, felmondás, közös megegyezés-, akár speciális munkaügyi dokumentumról – szabályzatok, atipikus munkaszerződés: távmunka, vezető állású munkavállaló – legyen is szó. A jogszabályi megfelelőség mellett gyakorlati munkaügyi szempontból vizsgálódunk és teszünk javaslatot a lehetséges, vagy szükséges módosításra.

Közreműködés hatósági ellenőrzésekben a partnerünk oldalán: Szakembereink több száz korábbi munkaügyi ellenőrzés résztvevőiként (az ügyféli oldalon), nagy tapasztalatot szereztek a munkaügyi ellenőrzési gyakorlatban, így Partnereink segítségére lehetnek egy-egy ellenőrzési folyamatban. Nem csak szakmai segítségünkre számíthat, aki igénybe veszi a szolgáltatást, hanem támogatjuk, segítünk oldani a hatósággal szemben óhatatlanul felmerülő bizalmatlanságot, stresszt is.

Konkrét munkaügyi feladat menedzselése:

• megszüntetésre irányuló jognyilatkozatok, felmondás indokolások,
• munkavégzésre irányuló jogviszony kiválasztása, alkalmazása,
• munkaügyi jogvitát megelőzendő egyeztetések, közvetítés a munkáltató és a munkavállaló között,
• jogszerű racionalizálási lehetőségek felkutatása, javaslattétel,
• fizetési felszólítások, munkáltatói követelések érvényesítésének szakmai előmozdítása.

Mindezek olyan feladatok, amelyek egyszerűnek tűnnek „legyünk túl rajta” kérdések, amelyek elrontása később óriási bonyodalmakat, jogvitát, esetleg súlyos pénzügyi veszteséget okozhat. Számíthat ránk akkor is, ha gyorsan kell dönteni, de elengedhetetlen a kockázat-minimalizálás is. Szakembereink gyakorlati munkaügyi szakemberek, felsőfokú munkajogi, társadalombiztosítási képzettségük mellett 15, illetve 20 év munkaügyi gyakorlattal rendelkeznek. Ez a biztosíték arra, hogy nem csak vegytiszta munkajogi tanáccsal, de gyakorlati tapasztalatokkal, fogásokkal, megoldásokkal állnak partnereink rendelkezésére, de mindig a jogszerű, jogkövető keretek között. Valamennyi tevékenységünket a mindenkor hatályos, mindenekelőtt az új Munka Törvénykönyvének, valamint a legfrissebb adó- és társadalombiztosítási szabályoknak megfelelően látjuk el.

Különös gondot fordítunk szakembereink folyamatos továbbképzésére, amelyet kizárólag a munkajogász szakma legkiválóbb képviselőitől tanulnak.

Szakértői csapatunk

 
Torma Beáta
Munkajogi szakokleveles tanácsadó, Jogi szakokleveles munkaügyi auditor, Társadalombiztosítási szakelőadó
Méhész Diána
Munkajogi szakokleveles tanácsadó, Vállalati belső auditor