old-Bérszámfejtés

Bérszámfejtés, TB ügyintézés

Bérszámfejtési, társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok együttes ellátása:
Társaságunk vállalja a Partnerünkkel munkavégzésre irányuló jogviszonyokban álló természetes személyek pénz- és természetbeni juttatásainak bérszámfejtését és társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatainak teljes körű ellátását, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat.

A komplex szolgáltatás magában foglalja:
• a hó végi bérszámfejtési feladatok elvégzését,
• feladások készítését a főkönyvi könyvelés számára,
• import file összeállítását az utalandó bérekről,
• a dokumentumok eljuttatását a megbízó banki programjához, ami ott beolvasható, és utalható,
• hóközi kilépés esetén bérszámfejtés, adatszolgáltatás, kilépő dolgozónak átadandó igazolások elkészítése és eljuttatása a megbízóhoz,
• év végi adózással, járulékfizetéssel kapcsolatos adatszolgáltatások a dolgozók valamint a hatóságok felé (NAV, KSH, stb.),
• teljes körű OEP kifizetőhelyi adatszolgáltatás.
• munkáltatói igazolás kiállítása, már kiadott, de elvesztett igazolások pótlása, ismételten kiadott bérjegyzék.
• évközi KSH statisztikai jelentések, valamint az igényelt, előzetesen kialakított jelentésekhez (belső controlling) adatok továbbítása, az analitikák egyeztetése a főkönyvi könyveléssel.

berszamfejtes

Társaságunk magasan képzett szakembergárdával áll Partnereink rendelkezésére:
• szakirányú végzettséggel rendelkező bérszámfejtő-tb ügyintéző szakemberek (sok év bérszámfejtő gyakorlattal)
• a tevékenységet ellátó szakember folyamatos és eseti szakmai ellenőrzése (munkajogi szakokleveles tanácsadó végzettséggel, 20 év munkaügyi gyakorlattal)
• a helyettesítés és/vagy pótlás biztosítása.

Társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok önálló ellátása, amely magába foglalja:
• a kifizetőhelyi számfejtés elvégzését az adatszolgáltatás teljesítését az OEP felé,
• munkavállalók pénzbeli egészségbiztosítási ellátásainak (terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, táppénz, baleseti táppénz) igényelbírálását, számfejtését,
• a biztosítottakkal kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését,
• elszámolást a székhely szerint illetékes egészségbiztosítási pénztárral a kifizetett ellátásokról,
• adatszolgáltatás a társadalombiztosítási szervek, továbbá a KSH, NAV felé,
• a munkavállalók társadalombiztosítással kapcsolatos nyomtatványainak, hivatalos iratainak kitöltését, vezetését,

A számfejtési feladatokat szükség szerint, Partnerünk telephelyén végezzük, a rendelkezésre bocsájtott alapbizonylatok szerint, kötelezettséget vállalva hogy a számfejtést a tárgyhó utolsó munkanapjáig befejezzük.

Szakértői csapatunk

Rácz Sándorné
TB és bérügyi projektvezető, Munkaügyi és társadalombiztosítási szakember
Czumpf Adél
Bérszámfejtő, TB ügyintéző
Váriné Morvay Júlia
Bérszámfejtő
Mandl Evelin
Bérszámfejtő
Horváth Barbara
Bérszámfejtő
Budai Fatime
Bérszámfejtő