SZÁMos helyen ott vagyunk

április 2014 hónap bejegyzései

Kerülje el a magas bírságokat! III.

Kerülje el a magas bírságokat!
Közeledik a transzferár nyilvántartások elkészítésének határideje
(III. rész)

Év végi transzferár-kiigazítás elszámolásához kapcsolódó új lehetőségek:
A számviteli törvény módosítása alapján a kapcsolt vállalkozásoknak lehetőségük nyílik a transzferár- kiigazítások számvitelben történő végrehajtására. Amennyiben a kapcsolt vállalkozások a számviteli elszámolást választják, akkor az ügyletekre elszámolt ellenérték-különbözetet legkésőbb a tárgyév mérlegfordulónapjára vonatkozó könyveléssel a főkönyvi nyilvántartásukban szerepeltetniük kell.
A felek között utólag elszámolt, a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözetet eszközbeszerzés esetében az eszköz bekerülési értékének részeként, szolgáltatás igénybevétel esetében az elszámolt költség/ráfordítás módosításaként, értékesítés esetén az értékesítés nettó árbevételeként számolhatják el a felek a társaságiadóalap-korrekció helyett.

Változások várhatók
Szakértői vélemények szerint akár radikális változást is hozhat a cégek transzferárazási gyakorlatában az OECD új nemzetközi ajánlástervezete.
A javaslat lényege az, hogy az OECD-tagországokban működő vállalatok egységes tartalommal, a vállalatcsoport más országokban működő részeire vonatkozó információkat adnak át kötelező jelleggel az adóhatóságnak. Az adatszolgáltatásban megjelenhet az eddig is meglévő tartalmi elemeken kívül (pl. funkcionális és iparági elemzés, stb.) számos új kötelező információs elem is, amelynek összegyűjtése többletteherként jelentkezhet az adózók számára.

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Kerülje el a magas bírságokat! II.

Kerülje el a magas bírságokat!
Közeledik a transzferár nyilvántartások elkészítésének határideje
(II. rész)

2013-as módosítások:
A transzferár nyilvántartásra vonatkozó jogszabályban tavaly jelentős változások léptek életbe, jó néhány könnyítést is bevezetve.
Az egyik legfontosabb változás a korábbi szabályozáshoz képest, hogy azokra az ügyletekre, melyek esetében az összevonható szerződések alapján történő teljesítések értéke szokásos piaci áron nem haladja meg az 50 millió forintot az adóévben, nincs transzferár nyilvántartás készítési kötelezettsége a vállalkozásoknak. Tehát a rendelet hatályba lépését követően az 50 millió forintos értékhatárt nem a szerződéskötéstől, hanem mindössze az adóév első napjától kell vizsgálni.
Adókockázati szempontból fontos kiemelni azonban, hogy az adminisztrációs könnyítés nem jelent mentességet a piaci ár alkalmazása alól, ezért, ha a kapcsolt vállalkozások egymás közötti tranzakcióikban a szokásos piaci ártól eltérő árat alkalmaznak, adott esetben a társasági adóalapot ennek megfelelően módosítani kell.

Szintén a könnyítés irányába ható módosítás még, hogy az ún. alacsony hozzáadott értékű csoporton belüli szolgáltatások elfogadott haszonkulcs tartománya 3-7%-ról 3-10%-ra bővült. A vállalkozások így szélesebb körben készíthetnek egyszerűbb transzferár dokumentációt a csoporton belüli – nem a fő tevékenységi körbe tartozó – olyan szolgáltatásokról, mint amilyenek például az IT szolgáltatások, az adminisztratív tevékenységek, a jogi, számviteli, fordítási és piackutatási területhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások, az oktatási tevékenység és bizonyos szállítással, raktározással kapcsolatos logisztikai szolgáltatások.
További fontos módosítás, hogy a jogszabály egyértelművé teszi, hogy a szokásos piaci ár meghatározására összehasonlítható vállalkozásokra vonatkozó adatbázisok adatai milyen módon használhatóak fel.
Bár a bevezetett intézkedések csökkentették a vállalkozások adminisztrációs terheit, a nyilvántartás készítési kötelezettség alá eső ügyletek a korábbinál kiemeltebb figyelmet kapnak. Nemcsak a dokumentáció formai követelményeit vizsgálják, hanem annak tartalmát is.

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Kerülje el a magas bírságokat! I.

Közeledik a transzferár nyilvántartások elkészítésének határideje
Kerülje el Ön is a szerződésenként 2 mFt-os bírságot és az esetleges adóhiányt!
( I. rész)

A szokásos piaci árak nyilvántartásának határideje a társaságiadó-bevallás benyújtásának időpontjához igazodik. Amennyiben egy vállalkozás a törvényben megszabott határidő előtt nyújtja be társasági adó bevallását, a transzferár dokumentációt is hamarabb kell elkészítenie. Mindenesetre a dokumentálásra kötelezetteknek a 2013 évre vonatkozóan legkésőbb május 31-ig kell eleget tenniük.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2014. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokból ismert, hogy a nyilvántartás vezetési kötelezettségek közül továbbra is kiemelt jelentőségű a kapcsolt vállalkozások ügyleteire vonatkozó transzferár nyilvántartás vezetési kötelezettség ellenőrzése.
Amennyiben a transzferár nyilvántartás készítésére kötelezett vállalkozás nem, vagy csak késedelmesen tesz eleget a dokumentációs kötelezettségének, vagy az elkészített nyilvántartás nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, a vállalkozás 2 millió forintig, míg ismételt mulasztás esetén akár 4 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Harmadik mulasztásnál pedig már az első esetben kiszabott bírság mértékének négyszereséig, azaz akár 8 millió forintig terjedő mulasztási bírság is kivethető.

(folytatjuk…)

Vidáné Papp Csilla adószakértő, bejegyzett könyvvizsgáló, EDUTAX Kft.

Kérje ajánlatunkat!
Hírlevél


2020. januártól hatályos Munka törvénykönyveCégbemutató kiadványMarketing kiadvány

Kalkulátor

Próbálja ki vadonatúj
Bérszámfejtés
Kiszervezés
Kalkulátorunkat
,
melynek segítségével kiszámolhatja, hogy amennyiben kiszervezi a bérszámfejtését mekkora összeget takaríthat meg.