SZÁMos helyen ott vagyunk

március 2013 hónap bejegyzései

Paradigmaváltás az új Munka Törvénykönyvben

Megállapodási lehetőségek széles skálája áll a szerződéskötő felek rendelkezésére!

Az új Munka Törvénykönyvének koncepcionális és jelentős újítása volt, hogy – közelítve egyébként a nyugat-európai munkajogi hagyományokhoz – a munkaviszony tartalmát mindinkább a felek megállapodásaira bízza.

A munkaviszony továbbra is egy alá-fölérendeltségen alapuló munkavégzésre irányuló jogviszony.

Míg a régi munkajogi kódex azon alapvetése, hogy a munkavállaló javára munkáltatói intézkedéssel egyoldalúan is el lehet térni, hátrányára pedig sok esetben csak kollektív szerződés ilyen irányú rendelkezése enged mozgásteret, addig az új Mt. láthatóan több témakörben ad diszpozitív (eltérést mindkét irányban megengedő) megállapodási lehetőséget a munkavállaló és a munkáltató között, de szélesíti a kollektív szerződésben megtehető megállapodások körét is.

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Egyéb adóváltozások

KIVA

  • Meghosszabbították a bejelentési határidőt, így a kisvállalati adózásra áttérők az adóévet megelőző év december 1-től legkésőbb az adóév január 15-ig tudnak bejelentkezni. Az adóalanyiság ez esetben is január 1-től jön létre.
  • Adókedvezmény vehető igénybe a pályakezdők, a munkanélküliek valamint az anyasági ellátásban részesült, munkába visszatérő foglalkoztatottak után (kedvezményezett foglalkoztatottak). A kedvezmény munkavállalónként a bruttó munkabér havi összege, de legfeljebb személyenként 100 ezer forint a foglalkoztatás első két évében. Ezt a kedvezményt az adóalap számításánál nem kell figyelembe venni személyi jellegű kifizetésként, vagyis nem növeli az adóalapot.
  • A társasági adóalanyiság ideje alatt keletkezett korábbi elhatárolt veszteség is elszámolható a KIVA alanyiság alatt.
  • Társasági formaváltás miatt nem szűnik meg az adóalanyiság.
  • A pénzforgalmi szemléletű eredmény 10 év alatt, egyenlő részletekben csökkenthető a kisvállalati adóalanyiság előtt megszerzett immateriális jószág, tárgyi eszköz számított nyilvántartási értékével.
  • A kisvállalati adóalanyiság megszűnése után az immateriális jószág, tárgyi eszköz számított nyilvántartási értékét úgy kell meghatározni, hogy az adóalanyiság előtti értékből le kell vonni azt az összeget, amellyel a pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkentettük.

  Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Számvitel

Számviteli kormányrendeletek.

A számviteli törvényben említett, speciális szervezetekre, valamint a magyar számviteli standardokra vonatkozó kormányrendeletek a törvénytől eltérő rendelkezéseket is megállapíthatnak. Megszűnt az a kikötés, hogy e rendelkezések nem lehetnek ellentétesek a számviteli törvény alapelveivel. Ezek a módosítások a kormánynak nagyobb mozgásteret biztosítanak a rendeletek megalkotásakor.

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Társasági adó

Jövedelem-(nyereség-) minimum számítása.

2013-tól a jövedelem-(nyereség-) minimum meghatározásánál növeli az összes bevételt a tagi kölcsön napi átlagos állományának a megelőző év utolsó napján kimutatott összeget meghaladó részének 50%-a. Az új szabályt még a hatályba lépés előtt módosították. Változás, hogy ezt a szabályt kizárólag magánszemély tag esetében kell alkalmazni. További kiegészítés, hogy a számításnál az áruszállításból és szolgáltatásból származó kötelezettség mellett a megállapított, de ki nem fizetett osztalékot sem kell figyelembe venni.

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Pénztárgépek elektronikus ellenőrzése

Adatszolgáltatás a pénztárgépek forgalmáról és közvetlen adóhatósági felügyelete

Egy tavaly novemberben elfogadott módosítás szerint 2013. április 1-jétől a gépi nyugták és a pénztárgépek adatairól rendszeresen adatot kell szolgáltatni az adóhatóságnak. Az adatszolgáltatás hírközlő rendszer útján közvetlen adatlekérdezéssel is megvalósítható lesz.

A közvetlen adóhatósági adatlekérdezés alól kérelemre egyedi mentesítés adható majd, ha az adózó számára nem érhető el elektronikus hírközlő hálózat.

Az új pénztárgépek bevezetésének ütemezését a 1059/2013. (II.13.) Korm. határozat, a részletszabályokat pedig a 3/2013. (II.15.) NGM rendelet tartalmazza.

Az online adatkapcsolatra képes pénztárgépekre való átállás időpontja 2013. május 1.

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Kérje ajánlatunkat!
Hírlevél


2020. januártól hatályos Munka törvénykönyveCégbemutató kiadványMarketing kiadvány

Kalkulátor

Próbálja ki vadonatúj
Bérszámfejtés
Kiszervezés
Kalkulátorunkat
,
melynek segítségével kiszámolhatja, hogy amennyiben kiszervezi a bérszámfejtését mekkora összeget takaríthat meg.